Behandlingsforløb og forebyggelse

Med manuel terapi som behandlings metode, har jeg fokus på at forstå dig og din krops signaler, herunder hvor og hvordan du oplever at have dine smerter. Min fornemmeste opgave er at hjælpe dig af med dine smerter, lidelser eller skader, så du oplever, at du får det bedre. Jeg ser kroppen som en holistisk enhed, hvor samspil mellem krop og hjerne er eksistentiel. Vores kroppe skal være i balance og bevæges på et sikkert fundament. For at få et effektivt resultat, benytter jeg mig af flere forskellige terapiformer, livsvejledning og træning.

Er du på jagt efter det perfekte træningsprogram så se her.

Strategi for behandling

Den første udredning er vigtig for den behandling jeg laver, derfor vil du opleve en grundig udredning ved den første konsultation. Jeg ser mange idrætsskader, bækkensmerter, skulderskader eller rygsmerter, hvor udredning og samtale med klienten fører os et helt andet sted hen i behandlingen. Det hænger sammen med det holistiske syn, at kroppen er en enhed, hvor hver enhed er afhængig af en anden.

Min erfaring med manuel terapi i forbindelse med idrætsskader, bevægeapparats problemer og langvarige smerter er bygget op over mange år, som behandler i egen klinik og underviser for nye manuel,- idrætsskades og træningsterapeuter. Det har givet mig en bred viden og et godt fundament for mine klienters sikkerhed for en god behandling. Derudover har jeg også en forståelse for, at kroppen er kompleks og ikke to behandlinger kan være ens idet årsagen til en smerte oftest kan være vidt forskellige trods sammenligningen. Derudover kan klienters smertebillede og kropsforståelse være forskellige.

Hvad er manuel terapi?

Manuel terapi betyder i alt sin enkelthed at behandle med hænderne. Det er min opgave som manuel terapeut at mærke og observere til eventuelle skader og dysfunktioner i kroppen.

Som manuel terapeut er jeg medlem af Danske Massører og Terapeuter som er en organisation, der kun tager de dygtigte behandlere i branchen ind. Jeg underviser desuden hos Lasota terapi akademi indenfor for uddannelserne Columnaterapeut, Idrætsskadeterapeut og Træningsterapeut.

Bækkensmerter kan manifestere sig andre steder i kroppen

I min behandling har jeg blandt andet fokus på smerter i bækkenet, da bækkenet er det fundament, hvor store muskler udspringer fra og går op i ryggen eller ned i benene. Hele vores krop hænger derfor sammen på kryds og tværs. Det gælder også, selv om smerterne ikke opleves som bækkensmerter, men hvor det ofte kan være her, at jeg som manuel teraperapeut bliver ledt hen, når det handler om eksempelvis smerter i ryg, hofter eller skulder.

manuel terapi

Manuel terapi af ryg/nakke

 • Cervicalgi – Hold i nakken
 • Facetledssyndrom – Låsning af led i ryggen
 • Scoliose – Rygskævhed
 • Lumbago – Hekseskud
 • Morbus Baastrup syndrom
 • Morbus Scheuermann
 • Diskus syndrom
 • Diffuse smerter i lænd, bryst og nakke

Manuel terapi af bækkendysfunktioner

 • Låsninger i sacroiliaca leddene (SI-led mellem hofte og korsben)
 • Dysfunktion af symfysis pubica – Låsninger i skambenet
 • Bækkenløsning – Hyperfunktionel pelvis
 • Fejlstillinger generelt i hofte og bækken
 • Bækkensmerter
behandling af rygsmerter
bækken smerter

Manuel terapi af muskelskader

 • Lower cross syndrome (hofte & bækken ubalancer)
 • Iliopsoas syndrom
 • Piriformis syndrom
 • Løberryg – Iliopsoas syndrom
 • Tensor Fasciae Latea syndrom
 • Løberknæ – Tractus iliotibialis syndrom
 • Springer knæ – Jumper’s knee
 • Lyske smerter
 • Upper cross syndrome (skulder nakke ubalancer)
 • Osgood Schlatters syndrom
 • Pes anserinus syndrom
 • Skinnebensbetændelse – Shin splints
 • Compartment syndrom
 • Platfod
 • Forstuvning af anklen – Distorsio pedis
 • Instabile ankelled
 • Plantar faciit – Calcanodynia
 • Læsion af hælpuden – Contusio
 • Inflammation i Achilles senen – Tendinitis achillei
 • Muskelruptur – Overrivning/Bristninger af muskel (Fibre sprængninger)
 • Traktionsperiostit – Overbelastningsskade ved udspring eller insertionsstedet for en muskel

Manuel terapi af skulder skade

 • Torasik outlet og inlet syndrom (smerter i skulder og arm)
 • Impingement syndrom
 • Inflammation i sener fra rotator-cuffen – Rotator- cuff tendinit
 • Skulder instabilitet
 • Frossen skulder – Periarthrosis humeroscapularis
 • Muse skade – Myosis
behandling af ryg
Manuel terapi

Manuel terapi af arm/hånd

 • Tennis albue – Lateral epicondylit
 • Golf albue – Medial epicondylit
 • Carpaltunnelsyndrom
 • De Quervain’s syndrom

Manuel terapi af arm/hånd

 • Tennis albue – Lateral epicondylit
 • Golf albue – Medial epicondylit
 • Carpaltunnelsyndrom
 • De Quervain’s syndrom

Teknikker jeg anvender i min behandling

Mit brede udvalg af manuel terapi teknikker gør, at jeg kan finde de teknikker, som virker bedst for dig. Derved sikres en mere målrettet og helbredende behandling. Ligeledes står jeg ikke på bar bund, hvis en eller to manuel terapi teknikker ikke virker.

 • Muskel energi teknik
 • Myofasical release teknik
 • Manipulation
 • Trigger punkt behandling
 • Traktion
 • Massage
 • Tvær massage
 • Træning af hjernen i styring af din krop
 • Vejrtræknings teknikker mod smerte
 • Vejrtræknings teknikker til organ frigørelse
 • Aktiv release teknik
 • Articulering
 • Kranie terapi
 • Bindevævs løsning
 • Organ frigørelse
 • Positional release teknik
 • Neuromuskulær træning
 • Mobilisering
 • Kæde stræk
 • Udspændning
 • Kinesiotape
 • Træning